Начало » За кандидатите » Правила и Условия

Правила и Условия

1. За да се регистрирате в нашата база данни, Агенция Mission Nanny не изисква заплащане.
2. Ако кандидат е провел интервю за работа в Агенцията и му е отправено предложение за работа, трябва да  ни информира своевременно, както и да посочи датата на поемане на ангажимента.
3. Агенция Mission Nanny не е в качеството си на работодател – посредник. Нашата мисия е ефективно да сътрудничим за осъществяването на контакт между хората, които търсят, и тези, които предлагат такъв тип услуга.
4. Агенцията борави с конфиденциална информация, която се предоставя на кандидатите, и която не следва да става достояние на трета страна.
5. Агенция Mission Nanny не може да носи отговорност за възникнали последващи проблемни ситуации, в това число – инциденти, загуби, наранявания след датата на поемане на ангажимента между двете страни.
6. Агенция Mission Nanny си запазва правото да променя условията без предварително уведомление.

Top