Начало » За Нас » Политика за поверителност

Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

Настоящият документ установява правилата, които Е-кард“ EОOД, ЕИК 200345557,обл. София, община Столична, район Лозенец, бул. Арсeналски No 7,ет.2, ап.5 прилага спрямо ползвателите на сайта http://missionnanny.com/ с лиценз за извършване на посредническа дейност за България с  Удостоверение № 2284 от 29.05.2017 г.

 

КАКВО РЕГЛАМЕНТИРА НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ

От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент на Европейския съюз за защита на личните данни (GDPR). Целта му е да гарантира правото на неприкосновеност на физическите лица и да защити личните им данни.

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ?

Съгласно чл.2, ал.1 от ЗЗЛД, лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. По-конкретно, такива са: имена, ЕГН, адрес, телефон, месторождение, паспортни данни на лицето (физическа идентичност); семейно положение и родствени връзки (семейна идентичност); професионална биография (трудова дейност); здравен статус, психологическо и/или умствено състояние, сексуална ориентация (медицински данни); расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения (обществена идентичност); имотно състояние, финансово състояние, участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа на дружества (икономическа идентичност) и др.

КАКВИ ДАННИ ИЗПОЛЗВАМЕ И ЗАЩО ГИ ИЗПОЛЗВАМЕ.

Mission Nanny Agency е търговското име на „Е-кард” ЕООД, която извършва подбор на детегледачки и домашни помошници, според зададените критерии от т. нар.клиент. За целта Mission Nanny използва Вашите имена, телефон и електронна поща.
В нашия сайт вие може да бъдете идентифицирани след въвеждане на каквито и да е данни от вас самите във формите за обратна връзка в сайта, чрез които вие отправяте вашите запитвания, кандидатури, въпроси или препоръки към нас. За да отговорим на вашите съобщения, според новите правила се нуждаем от вашето изрично съгласие за изпращане на вашите данни до нас. За тази цел преди изпращане на вашите съобщения, ви молим да се съгласите с изпращането.
Mission Nanny ползва изпратените от вас име, електронна поща и телефон с цел да отговори на вашите съобщения, като например, за да ви изпрати заявка за услуга или въпросник за довършване на кандидатура. Също така за да предостави услуги, свързани с търсенето на работа, а именно кариерни консултации, обучения, съдействие при намиране на работа.

Не изпращаме имейл – бюлетини с непоискани търговски или други рекламни съобщения, както и не ползваме вашите имена или електронна поща за каквито и да е други цели.

 Съхраняване И СПОДЕЛЯНЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ.

Mission Nanny, съхранява предоставените от вас данни в регистри за не по-голям срок от една година съобразно законновото изискване. Агенцията обработва вашите лични данни и ги предоставя към трети лица само след като сте уведомени за трансфер на данни и/или сте дали съгласие от ваша страна.

Данните ви се запазват в базата данни за период необходим за събирането им или за целите на бъдещи подходящи позиции, но не по-дълго от едногодишен период. Въз основа на Вашето съгласие агенцията има право да запази личните Ви данни в указания срок и да ги използва всеки път, когато провежда процедура за подбор на кадри.

ДАННИ, СЪБИРАНИ ОТ ПРОЧИТАНЕ НА БИСКВИТК.

Бисквитките представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания от вас браузър и се съхраняват на вашето устройство, за да може сайтът да го разпознава. Има два вида бисквитки – постоянни и временни или „сесийни“ бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на вашия компютър или мобилно устройство за по-дълъг период от време. Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра Ви, когато посещавате сайт и се изтриват в момента, в който затворите уебсайта. Повечето бисквитки не съдържат никакви лични информации за вас.
Възможно е да използваме информацията от бисквитките, за да направим нашия уебсайт по-лесен и по-полезен за вас – нашите потребителите
Ако предпочитате, по всяко време може да изключите бисквитките на вашия браузър или да ги изтриете от вашия твърд диск.

ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА.

Уебсайтът http://missionnanny.com/ ползва протокол за защитена комуникация в компютърна мрежа Hypertext Transfer Protocol Secure(HTTPS). HTTPS удостоверява сайта и съответния уеб сървър, на който е качен. Също така двупосочно криптира връзката между клиент и сървър, което осигурява защита срещу подслушване, подправяне или фалшифициране на съдържанието на съобщенията. На практика това дава достатъчно гаранции, че потребителят се свързва с правилния сайт (а не фалшиво копие), както и гарантира, че съдържанието на съобщенията между потребителя и сайта не може да се прочете или подправи от трети страни.

АКТУАЛНОСТ НА НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ.

Настоящата Декларация за политика за поверителност и защита на личните данни може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на Е-кард  EОOД , на нашите посетители и клиенти, както и на компетентен орган като Комисията за защита на личните данни.

Top