Начало » За нашите клиенти » Правила и условия

Правила и условия

  1. Нашият екип има ангажимент да Ви предостави съответния набор от кандидати, но не носи отговорност за проблемни ситуации, възникнали след одобрението на даден кандидат, вследствие на крайното решение и одoбрение от страна на клиента.
  2. След предоставяне на потенциалните кандидатури от страна на Агенция Mission Nanny, клиентът има ангажимент да прегледа и проведе необходимите срещи в рамките до една работна седмица.
  3. След одобрение на съответния кандидат, моля да ни информирате за датата, от която влиза в сила ангажиментът. Наша отговорност е да предоставим на клиентите и кандидатите типов договор, като препоръчваме и на двете страни да подпишат такъв. Последващият договор се сключва между работодателя и кандидатите, като Агенцията не е посредник при сключването на този договор.
  4. При ситуация, в която кандидатът изяви желание да напусне, поради неоснователна причина в рамките на първите 4 (четири) работни седмици, Агенция Mission Nanny поема отговорност да организира последващо представяне на кандидати без финансов ангажимент от страна на клиента. В ситуация, в която кандидатът напусне, поради основателна причина – несъответстващи работни условия, различни от предварително договорените между страните, Агенцията не носи отговорност за безвъзмездно представяне на нови кандидатури.
  5. Агенцията не носи отговорност при наранявания или загуби по време на или след поемането на ангажимента от страна на кандидата.
  6. Агенция Mission Nanny не се явява работодател на кандидатите.
  7. Агенция Mission Nanny си запазва правото да променя условията без предварително уведомление.
Top